صنایع روشنایی فارسیان

نشانی : مشهد ، خیابان خسروی ، کوچه شهید دیالمه ۴ ، شماره ۸

تلفن : ۷ – ۳۲۲۳۷۱۳۶ – ۰۵۱    نمابر: ۳۲۲۵۲۸۸۱ – ۰۵۱

ایمیل: info @ farsian.com

map

لطفا جهت بزرگ نمایی تصویر کلیک کنید.

Sponsors