صنایع روشنایی فارسیان

crswmaus.ezs– مطابق با استاندارد IEC 60269 و DIN 43620 و BS 88
– درجه حفاظت : IP-20
– رنج جریانی ۲ تا ۶۳۰ آمپر
– با قدرت قطع بیش از ۱۲۰ کیلو آمپر تحت ولتاژ ۵۰۰ ولت AC
– داراي نمایانگر قرمز بهنگام بروز خطا در قطع

Sponsors