صنایع روشنایی فارسیان

mldckrb4.dxo– مطابق با استاندارد IS 13947-2 و IEC 60947-2
– رنج جریانی ۱۰ تا ۱۲۵۰ آمپر
– در انواع ۲ و ۳ و ۴ پل
– با قدرت قطع ۱۵ تا ۱۵۰ کیلو آمپر
– دارای انواع تجهیزات جانبی ( رله شانت ، رله افت ولتاژ ، موتور الکتریکی و …)
– مجهز  به ۲ نوع رله  قابل  تنظیم  الکترونیکی و حرارتی مغناطیسی جهت حفاظت از اضافه بار ، اتصال کوتاه ، ارت فالت ، اینستانتنیوس و

Sponsors