صنایع روشنایی فارسیان

e4trcakm.xqu– مطابق با استاندارد IEC 60898-1
– در منحنی های D , C , B
– رنج جریانی ۰٫۵ تا ۶۳ آمپر
– قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر
– در انواع ۱پل – ۲پل  … و ۴ پل
– در مدلهای AC , DC
– داراي تجهيزات جانبي شامل : كنتاكت كمكي ، رله شنت ، رله آندر ولتاژ و …

Sponsors