صنایع روشنایی فارسیان

2dlx2xkl.y55– مطابق با استاندارد EN/IEC 60898-1 – 6000,3
– مطابق با استاندارد EN/IEC 60947-2 و ۱۰KA
– رنج جریانی ۲ تا ۶۳ آمپر
– رنج ولتاژ ۲۴۰/۴۱۵ ولت
– کمترین ولتاژ عملیاتی ۱۲ ولت
– در منحنی های D , C , B
– کلاس مصرف ۳
– پایداری مکانیکی ۱۰۰۰۰/۲۰۰۰۰
– ظرفیت اتصال کوتاه ۶ کیلوآمپر
– در انواع ۱پل – ۲پل ۳پل  N+1 پل و ۴ پل
– ظرفیت نصب ترمینال ۳۵-۲۵

Sponsors