صنایع روشنایی فارسیان

18W-icn-hover
این لامپ با ترکیب ابعادی و طراحی مناسب در بسیاری از کاربرد های معمولی بویژه راه روهای باریک، اتاق‌های کوچک، لوسترهای آویزی یا دیوارکوب‌های دارای سـرپیچ معمولی، چراغ های سقفی و … مناسب می باشد. این لامپ با تولید حدود ۱۰۰۰لومن نور جـایگزین لامپ های ۱۰۰ وات رشته ای در نظر گرفته می شود. قطر بالاست مناسب امکان استفاده از این لامپ در چراغ‌های سیلندری شماره‌ی ۱۲ و بالاتر را بطور رضایت بخشی فراهم نموده است.

Sponsors