صنایع روشنایی فارسیان

آویز صنعتی ال ای دی، محصولی در زوایای تابش ۱۲۰ درجه است که با مصرف بسیار کم انرژی ، نور مطلوب و زیبایی را جهت محیط های صنعتی و سوله های دارای سقف های بلند ارائه می نماید.
این محصول انتخاب مناسبی برای محیط های صنعتی و کارخانجات می باشد که به علت شکل فریم از هدر رفتن نور جلوگیری می نماید.

Sponsors