صنایع روشنایی فارسیان

پروژکتورال ای دی مدل ثاقب، محصولی در زوایای تابش مختلف است که قادر به تامین روشنایی محیط های بسیار گسترده که به شدت روشنایی بسیار زیاد نیاز دارند ، می باشد .
این محصول با برد نوری ۵۰۰ متر قادر به روشن کردن مسافت های زیاد بوده و قابل استفاده با برق ۲۲۰ ولت شهری و ۱۲ولت خودرومی باشد.

s

Sponsors