صنایع روشنایی فارسیان

پروژکتور ال ای دی مدل نورا، محصولی با قابلیت عرضه در زوایای تابش مختلف از ۲۰ تا ۱۸۰ درجه می باشد. این محصول می تواند در مکان های مختلف از جمله کارخانه ها، کارگاه ها، پارک ها، روشنایی های شهری وسایر محوطه های نیازمند روشنایی بکار رود .
با تغییر زاویه این محصول می توان نوری با تمرکز دلخواه بوجود آورد .
no

Sponsors