صنایع روشنایی فارسیان

4ealhfpc.wtg

TV/FM/SAT
استاندارد TSE  ترکیه
استاندارد CE اروپا
استاندارد TUV آلمان
دارای ورودی آنتن، ماهواره و رادیو

Sponsors