صنایع روشنایی فارسیان

grxmp4hm.stf

دیمر ۶۰۰W-۲۲۰V
دارای استاندارد TSE ترکیه
استاندارد CE اروپا
استاندارد TUV آلمان

Sponsors