صنایع روشنایی فارسیان

3ksfyo3o.os0

دیمر K&S
۶۰۰W-250V
دارای استاندارد TSE ترکیه
استاندارد CE اروپا
استاندارد TUV آلمان

Sponsors