صنایع روشنایی فارسیان

oevvpf1d.42h

 پریز تلفن دو سوکت K&S
دارای استاندارد TSE ترکیه
استاندارد CE اروپا
استاندارد TUV آلمان

Sponsors