صنایع روشنایی فارسیان

Untitled-2مدیریت عامل:

تهمورث فارسیان

کارشناسی برق

 

—————————————————————————————————————————

مدیریت طراحی و تولید:img118

رامین نوبهاری

کارشناسی الکترونیک

 

—————————————————————————————————————————

 

مدیریت بازرگانی:img110

فریده برزگر

کارشناسی مدیریت بازرگانی

—————————————————————————————————————————

مدیریت کارگاه:img109

الهام مقنی

کارشناسی آب

—————————————————————————————————————————

 

مدیریت روابط عمومی:img137

فریدون پاریاد

دیپلم

 

Sponsors