صنایع روشنایی فارسیان

بخشی از پروژه های صنایع روشنایی فارسیان

۱- ایستگاه راه آهن مشهد Untitled-2
میدان راه آهن
روشنایی داخل سالن و روی سکوی قطار

 

 

 

۲- مجموعه ورزشی شهید زحمتکشان3
شهر جیرفت
نورپردازی داخل سالن های ورزشی

 

 

 

۳- نمایندگی مرکزی سونی 4
خیابان سعدی
روشنایی داخلی و خارجی فروشگاه

 

 

 

۴- پارکینگ طبقاتی چهارراه آزادشهر44.
روشنایی داخلی و طراحی نورپردازی

 

 

 

 

۵- کارخانه کیان ترانسفر5
شهرک صنعتی توس
روشنایی داخلی و خارجی

 

 

 

۶- سرپرستی بانک سپه6
چهارراه احمدآباد
نورپردازی مجموعه بانک سپه

 

 

 

۷- تالار اعتبار7
چهارراه آزادشهر
نورپردازی مجموعه تالار

 

 

 

۸-  قل زن های آبنماهای شهرداری مشهد8
سراسر مشهد
نورپردازی آبنماها

 

 

 

۹- زندان مرکزی مشهد9
سه راه زندان، بلوار شهید ستاری
روشنایی مجموعه

 

 

 

۱۰- کوهستان پارک خورشید10
انتهای بلوار هاشمیه
روشنایی سولار آلاچیق های پارک

 

 

 

۱۱- جایگاه سوخت پیروزی11
بلوار پیروزی
روشنایی و نورپردازی

 

 

 

۱۲- جایگاه سوخت باشکوهی12
خیابان گاراژدارها
روشنایی و نورپردازی

 

 

 

۱۳- جایگاه سوخت سرباز13
بلوار سرباز
روشنایی و نورپردازی

 

 

 

۱۴- پله های پنج راه پایین خیابان14
پنج راه پایین خیابان
نورپردازی پله ها

 

 

 

۱۵- میدان میامی15
ابتدای جاده میامی
طراحی نورپردازی

Sponsors